Contact formulier

Contact informatie

Autorijschool 4ALL

Dé autorijschool van Almelo en Hengelo  met een hoog slagingspercentage; voordelig, veelzijdig en faalangst gecertificeerd.

Breemarsweg 419
7553 HP Hengelo
Overijssel, Nederland
T: 06-13691887
E: info@autorijschool-4all.nl

KvK: 08205222
IBKI: 332816
RegioBank: NL63 RBRB 0706 4758 95
Rijschoolnr. CBR: 5827X3
BTW nr.: NL001665064B27

Algemene voorwaarden Autorijschool 4 Al

 • De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum,tijd en plaatst voor de rijles.
 • Bij het niet tijdig afzeggen van de rijles (24 uur ) dient de leerling de volledige lesprijs te voldoen.
 • Bij losse lessen dient de lesprijs voorafgaand de les betaald te worden.
 • Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij schoon in de lesauto stapt (lees: geen vieze werkkleding of scherpe voorwerpen in de achterzak
 • Tijdens de rijles dient de mobiele telefoon uitgezet te worden.
 • Onze lesuren duren 50 minuten. Bedenk wel dat de tijd ingaat op het moment
  dat de auto bij de leerling voor de deur staat en eindigt op het moment dat de leerling uitstapt. Door weersomstandigheden of verkeersoponthoud kan het voorkomen dat de les een paar minuten langer of korter duurt. (Dit word later gecompenseerd)
 • De leerling dient tijdens de rijles de aanwijzingen van de rij-instructeur te volgen.
 • De leerling dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Bij het niet kunnen overleggen van een geldig theoriecertificaat en legitimatiebewijs bij het examen zijn de gemaakte kosten voor de leerling.
 • Het examengeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van zowel theorie- als praktijkexamen betaald te zijn.
 • De leerling dient eventueel medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs
  van kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid van het besturen van een motorvoertuig, tijdig af te stemmen met het examenbureau en de rijschool voordat met de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling dit nalaat te doen en de rijopleiding moet worden onderbroken, is de rijschool niet aansprakelijk.
 • Bij het rijden onder invloed wordt de leerling volledig aansprakelijk gesteld voor alle daaraan verbonden gevolgen en kosten.
 • De leerling is verplicht de door hen bestelde lesmaterialen af te nemen.
 • Het volledige pakketgeld dient voor de eerste les op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien er een gespreide betaling is afgesproken dient de eerste termijn voor de eerste les te zijn bijgeschreven. Is er door ons geen betaling ontvangen dan gaat de les niet door maar wordt
  wel in rekening gebracht en worden de volgende lessen opgeschoven tot de betaling is voldaan.
 • De leerling dient tijdens de rijles zelf op de gereden snelheid te letten, indiend de leerling deze overschrijd en wij hiervoor een boete krijgen wordt deze doorberekend aan de leerling.
 • Bij het vroegtijdig stoppen tijdens een gekocht rijlespakket, word overgegaan op terugbetaling van de niet afgenomen rijlessen en examens alleen als de leerling een geldige recente doktersverklaring kan overleggen waarin staat dat deze niet meer in staat is om een voertuig te besturen. Bij deze terugbetaling worden de normale prijzen aangehouden en 25% administratiekosten berekend over het terug te betalen bedrag.
 • Als men bij een pakket tussentijds langer dan een jaar geen rijlessen meer neemt vervallen alle rechten op het gekochte pakket.